FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Congres De andere kant van Opgeschaalde Zorg
woensdag 11 december 2013

Opgeschaalde Zorg
Via mijn contacten bij de GHOR en het Rode Kruis kreeg ik onlangs een uitnodiging voor dit belangwekkende congres, dat vandaag plaatsvindt op het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn: de SS Rotterdam. Voor CRJ interview ik een aantal van de sprekers, het artikel zal in het voorjaar van 2014 gepubliceerd worden.

Koichi Tanigawa en Eelco DykstraFukushima radiation zone
Doelstellingen 
Het doel van het congres is vooral om te leren van de ervaringen van de sprekers. Opleiden, trainen en oefenen is cruciaal als het gaat om het vergroten van de zelfredzaamheid en veerkracht van mens en organisatie. 

Dynamiek 
Deze dag heeft voor mij onverwacht veel dynamiek veroorzaakt. Ruim twee weken van tevoren legde ik via Raman Madan, voorzitter Noodhulp Rode Kruis van de Regio Rotterdam, contact met een aantal van de internationale sprekers. Vandaag kreeg ik ook de gelegenheid om te spreken met Tjerk Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen/GHOR-portefeuillehouder VRR en met Prof. Dr. Cees Breederveld, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis/ bijzonder hoogleraar Global Health. Dit alles tussen de lezingen door. Gelukkig ben ik gewend snel te improviseren en in contact te zijn met mensen van alle gezindten en uit alle windstreken. 

Sprekers 
Crisismanager Jim Paturas, Director for the Yale New Haven Centre for Emergency Preparedness and Disaster Response, USA, sprak over de maatregelen die waren genomen om de effecten van orkaan Sandy (oktober 2012) voor New York zoveel mogelijk te beperken. 

De stralingsramp in Japan houdt mij bezig sinds op 11 maart 2011 een alles verwoestende tsunami de Fukushima-Daiichi centrale grotendeels verwoestte. Prof. Dr. Koichi Tanigawa is een vooraanstaande expert op het gebied van stralingsziekten en adviseur van de Japanse regering. In mijn ogen worden de lange termijn effecten op de gezondheid van mens, dier en plant grotendeels gebagatelliseerd. 

Dr. Ron Walls, Chairman Emergency Department Boston Brigham and Women's Hospital vertelde over de crisispreparatie en het response systeem met betrekking tot de twee bomaanslagen, die tijdens de marathon van Boston op 15 april 2013 plaatsvonden.

Lessons Learned
Het is niet eenvoudig aan te geven wat de Lessons learned zijn, aangezien de ramptypen in de verschillende gebieden nogal verschillen qua intensiteit en omvang. Niets is immers hetzelfde.
Meestentijds is de preparatie gebaseerd op ervaringen uit het verleden, terwijl het onduidelijk is wat de toekomst zal brengen en of die Lessons Learned daar ook op toepassing van zullen zijn. Hoe dan ook is het een belangwekkend initiatief, waar vele hulpverleners en beleidsmakers uit de kolommen hun voordeel mee kunnen doen. Terug naar het blogarchief