FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Security & Counter Terror Expo London, UK
woensdag 20 april 2016

Security & Counter Terror Expo 2016 London, UK
Maandagochtend vroeg vloog ik met KLM van Schiphol naar Heathrow om op uitnodiging van Crisis Response Journal de tweedaagse Security and Counter Terror Expo in Olympia, Hammersmith, Londen te bezoeken.

Brace for impact in daily life
British Museum
Op vijf minuten loopafstand van Olympia had ik via airbnb een appartement geregeld. Wanneer ik in Londen ben, bezoek ik meestal een klein Indiaas eethuis in de nabijheid van Earl Court, het eten is daar smakelijk en voedzaam, de sfeer kosmopolitisch. Dat kan je sowieso wel zeggen van Londen. Het was eerder de vraag of ze er nog zouden zitten en dat bleek gelukkig het geval. Vandaar nam ik de underground naar het British Museum. Een uur of anderhalf, twee liep ik rond, ik ben met name geïnteresseerd in de antieke beelden uit de Assyrische, Egyptische en klassiek Europese kulturen. Het is werkelijk een schatkamer met geroofd kultuurgoed, afkomstig uit de hele wereld. Je mag inmiddels bijna blij zijn dat de immense godenbeelden van onze vroege voorouders hier beschermd worden tegen de nihilistische vernietigingsdrang van islamitische terroristen, die al brandschattend het Midden-Oosten en Noord-Afrika doortrekken en geen steen op de andere laten.

Atmosfeer
Vanaf het British Museum liep ik door het hart van Londen bij toeval langs de befaamde boekwinkel Waterstones - Piccadilly - The Russian Bookshop en ging nieuwsgierig naar binnen. Een oase van rust met vele tienduizenden boeken over ondermeer geografie, literatuur, filosofie, wereldpolitiek en reizen. De afdeling geschiedenis bevat een enorme verzameling boeken over The Great War. Tijdens mijn bezoek werd voor een select gezelschap in het Russisch een bijeenkomst over Slavische literatuur gehouden. De atmosfeer buiten op straat was daarentegen hectisch, veel mensen zagen er uitgeblust en opgebrand uit.
Winged human-headed lion, Assyrian, about 865-860 BC, NimrudSekhmet, the Lion-Headed Goddess of War, British MuseumAmenhotep I, British MuseumZeedieren in hartje LondenBookshop Waterstones, LondonTo Hammersmith, Underground London, UKStraatbeeld Kensington, LondonStraatbeeld Kensington, LondonStraatbeeld Kensington, LondonStraatbeeld Hammersmith, London
Security & Counter Terror Expo
Duizenden zakenlui, security consultants, wapen- en technologie handelaren, wetenschappers, industriëlen, militairen, politiemensen, politici en ambtenaren bezoeken deze jaarlijkse beurs, waar alles in het teken staat van crisispreparatie en terreurbestrijding. In april 2010 bezocht ik de beurs ook en ik herinner me vooral de voordrachten van hooggeplaatste Britse en Amerikaanse militairen over 'counter-insurgency'. Een Israelische veiligheidsexpert van het vliegveld Ben Gurion sprak over 'Etnic profiling', waardoor zij alle potentiële terroristen op voorhand eruit haalden en de risico's op vliegtuigaanslagen drastisch reduceerden. Sindsdien woekert het gevaar van terroristische aanslagen onvermindert voort. Op dinsdagochtend 22 maart jl. pleegden op het vliegveld van Zaventem en in de metro van Brussel meerdere moslim-terroristen een zelfmoordaanslag, waarbij 32 onschuldige mensen omkwamen en 340 mensen gewond raakten. De toegang tot de SCTX2016 was streng beveiligd, tassen en kledingstukken werden door de scan apparatuur gehaald en iedereen werd met metaaldetectoren op mogelijk verborgen wapens onderzocht. 

CRJ
Allereerst bezocht ik de stand van Crisis Response Journal (CRJ) om het team te begroeten. Inmiddels werk ik alweer ruim zes jaar samen met Emily Hough, Editor-in-Chief, adviseer en schrijf ik over zelfredzaamheid en overleving. Mijn onderzoeksgebied is met name gericht op individuen en lokale gemeenschappen en de wijze waarop zij hun veerkracht en weerbaarheid organiseren, zowel in het alledaagse als complexe crisis-situaties.  

Globale jihad
De strategische lijnen interesseren mij het meest.
Wat beweegt de jihadi's? Wie financiert die onderhuidse bewegingen, gelijk aan veelkoppige hydra, die zich met behulp van uitgekiende sociale media-strategieëen op een wrede en gewelddadige manier presenteren aan de buitenwereld.

Geo-politiek
Geo-politiek is grotendeels ondoorzichtig, het is een verborgen spel waarin machten en krachten werkzaam zijn en het niet snel duidelijk is waarom bepaalde ontwikkelingen  plaatsvinden en hoe deze tot stand komen en gekomen zijn.

Islam
Al veertienhonderd jaar manifesteert de islam zich als een veroveringsgodsdienst, een doodskultus, die iedere tegenstand of weerstand in het bloed smoort. Dat is natuurlijk niet het hele verhaal, wereldwijd spelen er grote belangen, zowel ideologisch, militair, sociaal, kultureel, economisch als demografisch. Ook de toegang tot grondstoffen, zeldzame metalen en schoon drinkwater is van vitaal belang. Zowel het westelijk halfrond als de Russische federatie voeren in het Midden-Oosten al decennia lang proxy-oorlogen. Na de ineenstorting van het Ottomaanse rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd dat gebied door de toenmalige westerse heersers kunstmatig verdeeld en werden de huidige staten Syrië en Irak in het leven geroepen. De oprichting van de Joodse staat Israel in 1948 als uitvloeisel van de vroegere Britse politieke werelddominantie is sindsdien een bron van voortdurende strijd op leven en dood tussen joden en palestijnen.

Mesopotamië
In Syrië en Irak bevindt zich de bakermat van de Mesopotamische beschaving, gelegen aan de Eufraat en de Tigris, die ruim 2000 jaar voor Christus tot bloei kwam en waarvan veel artefacten nu nog te bezichtigen zijn in het British Museum.

Van 1979 tot april 2003 was Saddam Hussein leider van Irak en stond hij bekend als een megalomane tiran, waar het westen graag zaken mee deed. Van 1980-1988 voerde Hussein een agressie-oorlog tegen Iran met honderdduizenden doden tot gevolg en bestookte in 1988 duizenden koerdische burgers met gifgas. Na de bezetting van Koeweit door het Iraakse leger in februari 1990 brak de Eerste Golfoorlog uit, de Amerikanen sloegen keihard toe, waarop Iraakse troepen massaal op de vlucht sloegen. In maart 2003 volgde de Tweede Golfoorlog, ook wel de Irak oorlog genoemd, wegens het vermeende bezit van massa-vernietingswapens en werden vitale delen van de Iraakse samenleving door een coalitie van troepen uit de VS en de UK systematisch gebombardeerd. Met de val van het Ba'ath regime en de executie van Saddam Hussein in 2006 werd de ellende echter nog groter. In het machtsvacuüm dat daarop ontstond kon een terreur-organisatie als ISIS met de steun van veel vroegere Ba'ath partij leden en officieren zich ten volle gaan ontplooien.

Mujahedien
Terwijl de Russen in 1989 in het stof beten tegen de islamitische mujahedien in Afghanistan, veelal bewapend en getraind door Amerikaanse adviseurs, brak er een bloedige burgeroorlog in Afghanistan uit. In 1996 kwam de Taliban aan de macht. Na de aanslagen van 11 september 2001 vormden de VS een 'coalition of the willing' en verdreven het Taliban regime.
De rest is geschiedenis.

Destabilisatie
Het is evenwel een gigantisch wespennest, waarbij de destabilisatie sindsdien ook grote delen van Turkije, Syrië, Jemen, Noord- en Midden-Afrika betreft. Niet in de laatste plaats door gestook vanuit Saudie-Arabië en interventies van de NATO en de EU. De eerder bejubelde Arabische lente bleek al spoedig een ijskoude winter.

Oorzaak en gevolg
Wanneer er acties ontketend worden, volgt er vrijwel altijd een reactie, dat kan een jaar duren, honderd jaar, wellicht nog langer. Geen (on-)bewuste daad blijft echter onbeantwoord. Tijdens de CTX2016 constateerde ik een verontrustend gebrek aan diepgang, reflectievermogen en in-zicht bij veel vertegenwoordigers van overheidsdiensten en adviesorganen, of is het vooral een andere kijk? Waarom is er zoveel haat en weerstand tegen de westerse levensstijl, hoorde ik meerdere sprekers zeggen. Hoe komt het dat goed opgeleide, ogenschijnlijk geïntegreerde moslims toch kiezen voor de terroristische strijd, alles achter zich laten en in het Midden-Oosten en Noord-Afrika als jihadist deelnemen aan de oorlog? Van lieverlee blijkt die strijd zich ook naar de Europese steden te verplaatsen.

Counter-narratives
Een onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam, is het ontwikkelen van 'counter-narratives', verhaallijnen die de ideologische kracht van de jihad moeten ontzenuwen en daarvoor in de plaats een toegankelijk alternatief moeten bieden voor de 'twijfelaars', gedesillusioneerden en teruggekeerde terroristen.
Wanneer dat perspectief zich beperkt tot het vooruitzicht op een mooi leven, een auto voor de deur, een koophuis en een hedonistische levensstijl, kun je dat wel vergeten. Want deze moslimstrijders verachten uit het diepst van hun hart de aard van de Europese liberaal-socialistische, consumptie-maatschappijen, die gegrondvest zijn in de humanistische en christelijke kultuur. De Jihadi's sterven met overtuiging voor hun profeet Mohammed, blazen zichzelf en anderen op, roepen daarbij Allah aan en verlangen naar hun 72 reine maagden in het hiernamaals. Dat staat echt mijlenver van de geseculariseerde, westerse wereld, waar men zich vooral druk maakt over zijn hypotheek, carrière en pensioen.
Men zal zich dienen te realiseren dat dit ideologisch-godsdienstig-tribale conflict waarschijnlijk de komende eeuwen nog voort zal woekeren en dat de nihilistische ontkenning van levensvreugde en menselijk geluk een wezenlijk bestanddeel is van deze doodskultus, die door inmiddels bijna een kwart van de wereldbevolking in meer of mindere mate wordt aangehangen. 
 
Demografie
Een volstrekt onderbelicht fenomeen vormt de relatie tussen de demografische ontwikkeling en het terrorisme, zoals de Duitse socioloog Prof. Dr. Gunnar Heinsohn in zijn boek: 'Zonen grijpen de wereldmacht. Terrorisme demografisch verklaard' uitgebreid uit de doeken doet. Tijdens de keynote paneldiscussion op de eerste dag vroeg ik of er rekening werd gehouden met het bestaan van 'youth bulges', de daaraan gerelateerde toename van geweld, oorlog en revolutie als gevolg van een groeiend aantal jonge mannen in het Midden-Oosten en Noord- en Centraal Afrika en het veiligheidsrisico dat dit inhoudt voor Europa.
Wanneer 30% - 45% van de bevolking bestaat uit jonge mannen van 15 tot 29 jaar, is de kans aanzienlijk dat strijd om macht en aanzien de boventoon zullen gaan voeren. Genocide ligt dan op de loer.  Twee van de vier panelleden beaamden dat dit een serieus probleem is, overigens stelden zij dat het vooral te maken had met achterstelling, een gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden. Heinsohn zet in zijn boek uiteen dat het vooral gaat om expansiedrift, door testosteron gedreven jonge mannen hebben in grote aantallen de behoefte om te heersen, te veroveren, met name wanneer er geen fysieke ruimte is om een eigen bestaan op te bouwen. Op termijn zal dat enorme demografische verschuivingen opleveren temeer veel Arabische en Afrikaanse landen hun bevolkingen de afgelopen 75 jaar hebben zien verdrie- tot vervijfvoudigen. Pakistan had in 1950 38 miljoen inwoners, 3.3 miljoen van 20-29 jaar en telde in 2015 199 miljoen mensen, waarvan 22.0 miljoen tussen de 20-29 jaar. De Gaza strook telde in 1950 240.000 en in 2006 1.4 miljoen bewoners.
In de volgende uitgave van CRJ zal mijn interview met Heinsohn te lezen zijn.

Weerbaarheid 
Een essentieel onderdeel van fysieke weerbaarheid vormt het aantal jonge mannen in de vechtbare leeftijd dat het westen nog kan plaatsen tegenover het grote aantal jonge mannen die in landen leven waar een 'youth bulge' bestaat. Waar veel zonen in het westen inmiddels enigkind zijn, kunnen de zonen in de gebieden waar een 'youth bulge' bestaat, samen met hun broers ten strijde trekken. Het verdriet bij verlies zal voor een Afghaanse moeder niet minder zijn dan voor een westerse vrouw, maar omdat zij mogelijk nog vier, vijf zonen heeft, kan het verlies gedragen worden en blijft de erf-opvolging gewaarborgd. Terwijl het animo en de draagkracht onder de westerse bevolking om haar zonen in den vreemde te laten strijden heel snel afneemt, zeker wanneer de verliezen oplopen. In 2007 had de gemiddelde Nederlandse vrouw 1.7 kinderen, daar staat tegenover dat in dat jaar een Afghaanse vrouw gemiddeld 6.69 kinderen op de wereld zette. 

Technologie
De CTX2016 toonde wederom een groot aantal standhouders die grossieren in technologisch vernuft, nog betere hekwerken, drones, camera's, electronische detectie, tactisch-medische uitrusting. Daar zal ongetwijfeld een deel van de beheersing in liggen. Maar het blijft natuurlijk behelpen, wanneer je weet dat miljoenen jonge Arabische en Afrikaanse mannen klaar staan om de korte oversteek naar Europa te wagen, dat op velen een magnetische aantrekkingskracht uitoefent. 

Meer-dimensionaal
Zo rondlopend en luisterend ziet de nabije toekomst er weinig rooskleurig uit. De mens blijft gevangen in zijn/haar tribale realiteit. Ondertussen stapelen de problemen zich wereldwijd op. De migratiestromen worden versneld door klimaatveranderingen, zoals verwoestijning en het gebrek aan schoon drinkwater. Daar boven op komt de uitputtingsslag, die de aarde ondergaat, de bodem, de lucht, het water wordt 24/7/365 vergiftigd, resistentie tegen anti-biotica neemt hand over hand toe, waardoor pandemieën vrij spel kunnen krijgen. In Azië tekent zich onderwijl een geo-politieke strijd af tussen China en de VS met zijn Aziatische bondgenoten. Het economisch-monetaire systeem zoals we dat kennen loopt ook op zijn laatste benen. Ik vraag me werkelijk af hoe en op welk moment het globalistische marktsysteem gaat schuiven, wanneer de ineenstorting van het natuurlijk 'evenwicht' op aarde volgt en het duidelijk is dat we onszelf collectief aan het uitroeien zijn. Wellicht loopt het toch anders, ik kan immers niet voorzien wat het onverwachte veroorzaakt en in beweging zal zetten.
SCTX2016Deelprogramma's CTX2016, London, UKStrategisch debat, CTX2016, London, UKCounter insurgency, CTX2016, London, UKMagnum Services, casualty simulation specialistsOefenhand van siliconenOefenledematen van siliconenSAM Junctional tourniquetHet plaatsen van een SAM Junctional tourniquetHet plaatsen van een SAM Junctional tourniquetSAM Chest Seal and Junctional TourniquetRapid Casualty ExtricationVersperringen en hekwerken, CTX2016, London, UKBom detectie, CTX2016, London, UKActive Shooter incidents, CTX2016, London, UK
Kinderen
Vol van alle indrukken besloot ik vanmiddag te gaan wandelen. Na een half uur stuitte ik tussen de drukke Londense straten ineens op een parkje met uitzicht op St. Mary Abbott's Church. Een vreemde gewaarwording, een plek om te contempleren, tot rust te komen, hier leek de tijd stil te staan. De voorbije eeuwen waren voor mij voelbaar en zichtbaar aanwezig. Kinderen in schooluniformen ravotten en klommen in bomen, renden joelend en schaterend achter elkaar aan. Speelden tikkertje, lieten elkaar zien hoe veel moed zij hadden om in een dikke boom te klimmen of zaten heerlijk in het gras te kletsen. Later volgden ook hun moeders. Edward, een klein bol mannetje van nog geen twee jaar, gekleed in een enigszins Victoriaans aandoend broekje, pruttelde een beetje en bleef maar terugkomen om iets te vertellen. Ik wist niet wat, maar leuk vond ik het zeker. De kleuren, de geuren van de bloesems, de voorjaarszon, de levenslustige kinderen, het deed me intens goed.  
De oude man en het kind, St. Mary Abbot's Church, London, UKEtend kind St. Mary Abbott's Church, London, UKSpelende kinderen St. Mary Abbot's Church, London, UKLange schaduwen


Terug naar het blogarchief