FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Combat Trauma Innovation Conference London 2012
donderdag 19 januari 2012

 Trauma simulation patient
Van 17-19 Januari 2012 bezocht Christo Motz namens Crisis Response Journal de Combat Trauma Innovation Conference 2012 in Londen.

 

De bijeenkomst werd gesponsored door bedrijven als CELOX™ en HemCon, die veel onderzoek doen naar bloedstelpende middelen om met name catastrofale bloedingen aan extremiteiten, thorax en abdomen te stelpen. Het bedrijf FirstCare heeft de emergency trauma bandage op de markt gebracht, die niet alleen van levensreddend belang is voor soldaten die in een oorlogsgebied op een bermbom stuiten, maar ook voor burgers die gewond raken tijdens verkeersongevallen. Voor alpiene klimmers en expeditiemensen die betrokken raken bij een ongeval kan dit verband eveneens een wezenlijk verschil tussen leven en dood maken.

Het is een welbekend fenomeen. De grootste medische ontwikkelingen vinden plaats tijdens grootschalige conflicten, hoe wrang dat ook is. Dat gold voor de innovaties tijdens de eerste wereldoorlog en gezien de uitkomsten van deze conferentie lijkt me dat nog steeds het geval.

Het bedrijf ′Amputees in Action′® maakt gebruik van Lotus–slachtoffers met een amputatie, zodat de op scenario gebaseerde trainingen en oefeningen er nog realistischer uitzien en de leercurve sterk toeneemt. Militairen hanteren het credo: ′train as you fight′. Deze leermethodiek wordt inmiddels ook in de burgermaatschappij omarmd.


Terug naar het blogarchief