FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Fylgjur - Van Heek Medical dealerdag
dinsdag 23 april 2013

field wound management
Deze dag stond in het teken van de samenwerking tussen Fylgjur en de verbandmiddelen-producent Van Heek Medical.

Wilderness medicine
Een selecte groep dealers van Van Heek Medical was uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst over wilderness medicine. Deze dealers verkopen de medische producten aan de eindgebruikers. Commercieel-directeur Hidde van den Dop opende de bijeenkomst met een korte introductie over de samenwerking en de doelstellingen van deze dag.

Het eigen systeem
Vervolgens nam ik het woord en leidde ik de toehoorders aan de hand van hun ademhaling door hun eigen systeem. Om kalm en gecentreerd te kunnen zijn in noodsituaties, is het van wezenlijk belang om de ademhaling bewust te reguleren. In tijden van  chaos en stress wordt het autonoom zenuwstelsel, met name de sympaticus, geactiveerd en aangejaagd.
Dit leidt tot een versnelde ademhaling, een verhoogde hartslag en een verhoogde bloeddruk.
Door in je buik te ademen, herneem je de controle.

Emergency field wound management
Mijn collega Sander van der Plas, huisarts, klim-instructeur en mede-lid van de medische commissie van de NKBV hield een bondig verhaal over de verschillende typen wonden, waar je mee geconfronteerd kan worden.
Aan de hand van een aantal basisprincipes toonde hij enkele hechttechnieken.
Inmiddels was het weer droog en liepen we naar de buiten opgestelde tafels, waar vijftien varkenspoten klaar lagen om behandeld te worden. Met behulp van een 50 cc spuit, een pincet, ontsmettingsmiddel, handschoenen en schoon water, kreeg iedere deelnemer de taak om de met rafelige wonden verfraaide varkenspoten, zo goed mogelijk visueel te reinigen van steentjes, zand, aarde en kunstbloed.

Vaste parameters
Voordat een aantal mensen onder leiding van Jeroen, een ervaren klim-instructeur, de buitenklimwand van Monte Cervino via een Klettersteig beklommen, werd van hen eerst de bloeddruk en de polsslag vastgesteld.
Boven gekomen werd opnieuw de polsslag geteld en daarna volgde een abseil.

Wondreiniging
Weer op de grond kregen de deelnemers de opdracht om een wond in een varkenspoot te hechten.
Interessant is dat meerdere mensen moeite hadden zich te concentreren en deze fijn-motorische handeling goed uit te voeren. Dit bleek het gevolg te zijn van een verhoogde ademhalingsfrequentie en hartslag.

Real-time scenario
In de middag werden de dealers blootgesteld aan een oefenscenario in het vrije veld, waarbij alleen het hoogstnodige aan informatie en materiaal werd verstrekt. Onder leiding van Ad, een LOTUS-instructeur, werden een aantal deelnemers voorbereid om acuut presenterende ziektebeelden en trauma uit te beelden. Door een specifieke bandbreedte aan te geven, waarbinnen men aan de slag kan, stimuleer je ieder afzonderlijk om zijn/haar eigen proces aan te gaan.
De dag bleek een doorslaand succes en deze opzet zal zeker een vervolg krijgen.

 


Terug naar het blogarchief