FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Brandbestrijding
maandag 10 juni 2013

brandbestrijding

Onderdeel van de tweedaagse opleiding tot Bedrijfshulpverlener is de module Brandbestrijding.

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid houdt ondermeer in dat je je vege lijf kunt redden wanneer de nood aan de man/vrouw is.
En mogelijk kun je in zo'n situatie ook een ander bijstaan.
In het alledaagse vinden de meeste ongevallen plaats in de huiselijke omgeving en tijdens het werk.

Brand
Vuur is magisch, fascinerend, en het heeft een enorme aantrekkingskracht op de meeste mensen.
Maar brand is een ander verhaal, dat kunnen we definiëren als ongewenst, het veroorzaakt schade en breidt zich ongehinderd uit.
De branddriehoek geeft weer welke condities nodig zijn om brand te laten ontstaan en te laten voortduren. Deze bestaat uit drie zijden, namelijk: zuurstof, een brandbare stof, en de ontbrandingstemperatuur. Verwijder je een van de zijden, dan dooft het vuur.

Gevaar
Het risico bij brand is niet alleen het zich uitbreidende vuur, maar met name het vrijkomen van giftige stoffen, die bij inademing direct levensbedreigend zijn.

Noodsituaties 
Het gebeurt regelmatig dat ergens een vlam in de pan slaat tijdens het koken of dat er door onoplettendheid  of een stommiteit ineens iemand in de hens staat tijdens het BBQ'en. Dan is er geen tijd te verliezen en dien je de juiste handelingen te verrichten. Zorg te allen tijde voor je eigen veiligheid. Bij een vlam in de pan doe je de deksel erop, zet je het gas uit en zet je de afzuigkap af. Loop niet met de brandende pan naar het balkon of de tuin, voor je het weet fikt je keuken uit en sta je zelf in brand.

Eerste (Zelf-) Hulp
Wanneer iemand onverhoopt in brand staat, breng je hem snel (rollend) naar de grond en benader je hem bij voorkeur aan gezichtszijde met een blusdeken of wollen deken. Bescherm je handen door deze in de deken te wikkelen. Omwikkel de hals van het slachtoffer en druk de deken langs de borst en de armen omlaag. Voorkom dat vlammen en rook de ademweg kunnen bereiken, want daardoor kunnen de ademweg en de longen door toxische stoffen beschadigen en verbranden. Dan heeft het slachtoffer echt een groot probleem. Koel overvloedig met lauw stromend water of desnoods slootwater.

BHV training
Op maandag 10 juni en dinsdag 11 juni organiseer ik voor de medewerkers van Safe Site BV de jaarlijkse, ARBO-verplichte (herhaling) BHV. De training geef ik volgens de richtlijnen van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfs Hulpverlening), deze is praktisch en 'hands-on' gericht.


Terug naar het blogarchief