FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Doelgroepen

Particuliere markt
Individuele (wereld-) reizigers, bergwandelaars, alpine klimmers, (zee-) zeilers, buitensporters, jongeren, expeditie-leden, internationaal werkende journalisten, e.a. 

Zakelijke markt
Leidinggevenden van bedrijven en overheids-instellingen, Niet-Gouvermentele Organisaties (NGO’s), Departementen en andere ambtelijke organisaties, professionele hulpverleningsinstanties (brandweer, USAR, politie en leger), buitensportbedrijven en reis-organisaties,

Natuurbewustzijn
Waarin Fylgjur zich onderscheidt van andere organisaties op dit gebied is, dat we werken vanuit een holistische natuurbeleving, waarin de verbondenheid van de mens met zijn eigen innerlijke natuur en de ons omringende natuur centraal staat. Door middel van intuïtieve en ter plekke uitgevoerde rituele handelingen kun je het contact met de zon, maan, sterren, bomen, planten en dieren dieper op je bewustzijn in laten werken. De vier elementen lucht, vuur, water en aarde komen in velerlei activiteiten aan bod. De oude wijsheid van Kelten, Germanen, Vikingen, Indianen en Bushmen vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Bushcraft
Bushcraft is de verzamelnaam voor primitieve technologie en overlevingstechnieken, zoals die door onze vroege voorouders en door nog bestaande natuurvolkeren elders in de wereld toegepast worden. Allereerst leer je op een veilige manier werken met een mes, bijl en zaag, vervolgens vuur maken met eenvoudige middelen (vuurslag en vuursteen), het verzamelen van tondel, het leren zuiveren van water, jachttechnieken met behulp van vallen en strikken, het maken van pijlpunten en vishaken uit bot of gewei, het zoeken van eetbare en geneeskrachtige planten en kruiden en het bereiden van vis, wild en gevogelte in een ‘hangi’ (grond-oven), boven het kampvuur of in uit leem vervaardigde oventjes.

Een onderdeel uit de cursus Elementaire overleving bestaat uit het bouwen van en experimenteren met enkele veel voorkomende typen van eenvoudige onderkomens, waarbij camouflage en bescherming tegen regen, wind en koude het uitgangspunt zijn. We maken daarbij gebruik van materialen die in de omgeving voorhanden zijn, zoals bijvoorbeeld hout van es, els en wilg om verbindingen mee te maken.

Jongeren
Jongeren vormen een belangrijke doelgroep van Fylgjur. In vroeger tijden bestond de leerschool uit het omgaan met en herkennen van de natuurkrachten. Oorspronkelijke initiatierituelen markeerden bij uitstek de overgang van kind-zijn naar volwassenwording of transformatie naar een andere bewustzijnsfase. In deze tijd, waarin bewuste initiatie ontbreekt en veel jongeren verwijderd zijn van hun innerlijke natuur, zoeken ze op hun eigen manier naar hun eigen kwaliteiten. Het is dan ook belangrijk dat jongeren begeleid worden in het ontdekken van hun individuele identiteit door vanuit enthousiasme, inlevingsvermogen en bezieling te werken. Het spreekt voor zich dat respect, zorg en verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen belangrijke uitgangspunten zijn. Op dit gebied bestaat er samenwerking met mensen uit andere disciplines, zoals dans, yoga en krijgskunst.

Samenwerking
De trainingen kunnen vrijwel overal ter wereld georganiseerd en uitgevoerd worden, in samenwerking met internationaal werkende (para-) medici en wilderness survival experts. De uitvoering is daarbij mede afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de opdrachtgever(s).