FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Woudloop voor jongeren

Onder de naam Woudloop organiseert Fylgjur individuele- en groeps-trajecten voor jongeren. In deze tijd zijn er enorm veel mogelijkheden en uitdagingen, waardoor je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Tegelijkertijd is het gebrek aan zingeving overal waarneembaar. Veel voorkomende problematiek als drugs-, tabak- en gokverslaving, fysieke en geestelijke onevenwichtigheid neemt in onze samenleving steeds meer toe. Aan deze onvrede liggen vaak wezenlijke vragen ten grondslag zoals: wat moet ik eigenlijk met m‘n leven, wat wil ik überhaupt, hoe houd ik me staande te midden van alle turbulentie. Zaken waar veel jongeren en hun ouders mee worstelen. Je vragen vormen echter de basis voor je eigen oplossingen. Fylgjur geeft geen antwoorden, maar reikt voornamelijk handvatten aan.

Een woudloop is een manier om je te confronteren met existentiële vragen en op zoek te laten gaan naar je innerlijke stilte. Door te lopen in de vrije natuur word je vanzelf rustig. Stapsgewijs kom je tot jezelf en stem je af met je omgeving. Het ondergaan van de nachtelijke stilte confronteert je met je angsten, begeerten, verlangens, gedachten en dromen. Door deze te beleven in het diepst van je ziel, word je met jezelf geconfronteerd en ontstaat er de ruimte om met behulp van deze beelden helder te krijgen wat je eventueel verder wilt met je leven. De hitte van een houtvuur, de geur van rook, het ritselen van de blaadjes aan een boom, de roep van een uil zijn stuk voor stuk ervaringen die in onze moderne samenleving steeds zeldzamer zijn geworden. Door het wezen van je eigen natuur te ervaren, maak je verbinding met de natuur om je heen en roep je vanzelf allerlei sluimerende kwaliteiten tot leven en krijgen verdrongen instincten en behoeften weer een gezonde plaats in je leven. De vier elementen vormen de basis: lucht, vuur, water en aarde en deze komen onderweg in verschillende activiteiten en hoedanigheden aan bod. De oude wijsheid van Kelten, Germanen, Vikingen, indianen, bushmen en andere natuurvolkeren vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron. Bovendien krijg je onderweg een groot aantal praktische inzichten en vaardigheden mee op het gebied van zelfredzaamheid, basale overleving, wilderness medicine en complementaire geneeskunde.

Leeftijd deelnemer(s): vanaf 14 jaar

Periode: 2016

Locatie: Nederland, Belgische Ardennen, Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirol, Estland, Finland of Zweden. Andere locaties zijn eveneens mogelijk.
Niet inbegrepen zijn: (vlieg) reizen naar bestemming en reisverzekeringen.
Een offerte is op aanvraag verkrijgbaar.
Een of meerdere kennismakingsgesprekken met jou en je ouder(s)/verzorger(s) vindt vooraf plaats.

Interesse?

Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar: info@fylgjur.com