FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Nuuksio NP, Finland april 2016

Mentale en fysieke weerbaarheid voor hulpverleners

Al ruim ruim twintig jaar richt Christo Motz zich op het versterken van het fysieke, mentale en gevoelssysteem van alpiene klimmers, kinderen, jongeren en professionele hulpverleners, waaronder brandweermensen, politie-agenten, artsen en militairen om onverwachte situaties het hoofd te kunnen bieden. Hij ondersteunt dat proces zowel op individueel niveau als in teamverband. 

Op het operationale, tactische en strategische niveau worden scenario's uitgerold en wordt er primair gewerkt vanuit het individuele systeem. Een (hulpverlenings-) keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Motz maakt daarbij gebruik van overlevingsprincipes en -vaardigheden uit vechtdisciplines, complementaire geneeskunde en voedingsleer, tactical medicine, wilderness & urban- survival, survival-psychologie en groepsdynamica. Het is van elementair belang dat lichaam en geest in topconditie zijn om alert te blijven en overzicht te kunnen creëeren in complexe situaties. Ademhaling, voeding en beweging vormen daarbij de basiselementen.

Om ons voor te kunnen voorbereiden op de ingrijpende globale veranderingen die momenteel plaatsvinden, zullen we vaststaande paradigma's over organisatiestructuren en crisis-interventie los moeten laten. Wie weet immers wat ons te wachten staat en hoe wij daarin zullen gaan acteren? De realisatie van het onbekende, dat we terug moeten kunnen vallen op ons innerlijk systeem, onze intuïtie en gevoel van urgentie, kan ons helpen om deze complexe en snel veranderende werkelijkheid tegemoet te treden.

Door alle ruimte te laten voor ieders eigen innerlijke wijsheid en te anticiperen op vragen en moeilijkheden die opdrachtgevers en deelnemers naar voren brengen, creëert Motz in samenwerking met verschillende partners uit de wereld van de crisis-preparatie een dynamische leeromgeving waar de beschikbare expertise optimaal ingezet kan worden.

Als internationaal opererende consultant op het gebied van overleving en zelfredzaamheid doet hij wereldwijd onderzoek naar crisis-preparatie en veerkracht in lokale gemeenschappen en systemen. Daarover publiceert hij ondermeer in het Engelstalige magazine Crisis Response Journal (CRJ). Als verwoed ijszwemmer en koude expert onderzoekt hij voortdurend nieuwe mogelijkheden om de individuele weerbaarheid en het eigen absorptievermogen te vergroten en deze expertise te delen met professionals en leken. 

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@fylgjur.com of bel: +31 645 73 29 73