FYLGJUR Wilderness First Aid & Survival

Missie

Het moderne consumentisme heeft ons ontdaan van krachtige archetypische beelden als de krijger, het louterende vuur, de oermoeder; eigenlijk elke vorm van contact met de natuur.

Volgens Fylgjur is de mens onlosmakelijk verbonden met en doordrongen van de natuur.
Eenvoudig gezegd: wij zijn natuur.

Fylgjur heeft als missie, om door middel van overlevingscursussen in de natuur, mensen kennis te laten maken met primitieve technologie en overlevingstechnieken, waardoor zij leren van de natuur, hun zelfredzaamheid en weerbaarheid vergroten en hun gezondheid leren balanceren.